1. CHỦ TỊCH

GS.TS Hoàng Văn Phong

Phái viên Thủ tướng Chính phủ về Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuyên ngành: Toán  - Lý

               

             2. CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

GS.TS Châu Văn Minh

Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chuyên ngành: Hóa hợp chất thiên nhiên

 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng

Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

             

             3. TỔNG THƯ KÝ

TS. Nguyễn Đình Minh

Tổng Thư ký Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia

Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ

Chuyên ngành: Chế tạo máy

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
68
5794
818209
10