1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GS.TS Hoàng Văn Phong

Phái viên Thủ tướng Chính phủ về Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuyên ngành: Toán - Lý

 

 

       2. CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng

Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia

Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

 

 

 

 

 

GS.TS Châu Văn Minh

Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chuyên ngành: Hóa hợp chất thiên nhiên

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
163
5889
818304
18