Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ I (giai đoạn 1992-1996) gồm có 25 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí lãnh đạo và 24 đồng chí uỷ viên thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau. Danh sách cụ thể của các uỷ viên hội đồng như sau:

DANH SÁCH 24 UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA NHIỆM KỲ I

(Kèm theo Quyết định số 36-CT ngày 28 tháng 01 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng)

STT Họ và tên Chuyên ngành
1 GS.TS Phạm Thị Trân Châu Sinh học
2 GS.TSKH Vũ Đình Cự Vật lý chất rắn
3 GS.TS Phan Đình Diệu Toán logic
4 PGS.TS Trần Phước Đường Vi sinh vật học
5 PGS.TS Trần Ngọc Hiên Kinh tế chính trị học
6 GS.VS Nguyễn Văn Hiệu Vật lý lý thuyết
7 GS.TS Hàn Đức Kim Công nghệ chế tạo máy
8 GS.TS Đặng Xuân Kỳ Đạo đức học
9 GS.TS Vũ Ngọc Kỷ Địa chất thuỷ văn
10 GS.TS Phan Huy Lê Sử học
11 GS.TS Hoàng Thủy Nguyên Virus học
12 GS.TS Nguyễn Đình Quang Nghệ thuật sân khấu
13 GS.TS Trần Hồng Quân Cơ khí
14 GS.TS Nguyễn Duy Quý Triết học
15 GS.TS Đỗ Quốc Sam Xây dựng
16 KS. Ngô Thường San Địa chất
17 GS.TS Hoàng Xuân Sính Đại số học
18 GS.TS Nguyễn Hoa Thịnh Sức bền vật liệu
19 GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng Hoá xúc tác
20 PGS.TS Trần Thế Thông Chăn nuôi
21 GS.TS Hà Học Trạc Hệ thống mạng điện
22 GS.TS Lê Thế Trung Ngoại khoa
23 GS.VS Đào Thế Tuấn Nông học
24 GS.TS Hoàng Trọng Yên Hoá hữu cơ
 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
106
106
798840
16