1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG, NHIỆM KỲ II, 1997-2002

 ct ho ng thy nguyen dc665 GS.TSKH Hoàng Thủy Nguyên

Nguyên Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế

Chuyên ngành: Virus học

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG, NHIỆM KỲ II, 1997-2002

 gs vs ng duy quy ddeb0 GS.VS Nguyễn Duy Quý

Nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn

(nay là Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam)

Chuyên ngành: Triết học
 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
77
77
798811
20