Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ II (giai đoạn 1997-2002) gồm có 22 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí lãnh đạo và 20 đồng chí uỷ viên thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau. Danh sách cụ thể của các uỷ viên hội đồng như sau:

DANH SÁCH 20 UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA NHIỆM KỲ II 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1077/1997/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ)

STT Họ và tên
1 GS.TSKH Vũ Đình Cự
2 GS.TS Phạm Thị Trân Châu
3 PGS. TS Trần Ngọc Đường
4 TS. Phan Hồng Giang
5 GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
6 PGS.TS Nguyễn Minh Hiển
7 GS.TS Hàn Đức Kim
8 GS.TS Phan Huy Lê
9 GS.VS Đặng Vũ Minh
10 GS.TS Chu Hảo
11 GS.TS Nguyễn Thiện Nhân
12 GS.TS Lương Xuân Quỳ
13 GS.TS Đỗ Quốc Sam
14 GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân
15 GS.TSKH Nguyễn Hoa Thịnh
16 GS.TSKH Đỗ Trung Tá
17 GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng
18 PGS.TS Đinh Ngọc Viện
19 GS.TSKH Võ Tòng Xuân
20 GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh
 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
109
109
798843
11