Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ III (giai đoạn 2003-2008) gồm có 31 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí lãnh đạo và 28 đồng chí uỷ viên thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau. Danh sách cụ thể của các uỷ viên hội đồng như sau: 

 DANH SÁCH 28 UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA NHIỆM KỲ III

(Ban hành kèm theo Quyết định số 813/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) 

STT Họ và tên
1 GS.TS Phạm Văn Biên
2 PGS.TS Phan Thanh Bình
3 GS.TSKH Vũ Đình Cự
4 PGS.TS Trương Hữu Chí
5 PGS.TS Đỗ Huy Định
6 PGS.TS Trần Ngọc Đường
7 TS. Bùi Mạnh Hải
8 PGS.TS Hoàng Ngọc Hà
9 GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
10 GS.TSKH Vũ Tuyên Hoàng
11 TS. Trần Việt Hùng
12 PGS.TS Phạm Xuân Hằng
13 GS.VS Đặng Vũ Minh
14 PGS.TS Lê Năm
15 GS.TS Nguyễn Công Nghiệp
16 GS.TS Nguyễn Thiện Nhân
17 GS.TS Phan Kỳ Phùng
18 GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh
19 GS.TS Đỗ Quốc Sam
20 GS.TSKH Đỗ Trung Tá
21 GS.TS Nguyễn Hoa Thịnh
22 PGS.TS Trần Quốc Toản
23 GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân
24 TSKH. Phan Quang Trung
25 GS.TSKH Lưu Trần Tiêu
26 GS.TSKH Nguyễn Viễn Thọ
27 GS.TSKH Nguyễn Thu Vân
28 GS.TSKH Võ Tòng Xuân
 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
50
50
798784
11