Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2009 - 2012) là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ IV được ban hành kèm theo Quyết định số 85/2009/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
103
103
798837
13