Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2009-2012) gồm có 37 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí lãnh đạo, 28 đồng chí uỷ viên và 06 đồng chí chuyên gia cao cấp thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau. Danh sách cụ thể của các uỷ viên và chuyên gia cao cấp hội đồng như sau: 

I. DANH SÁCH 28 UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KH&CN QUỐC GIA (2009-2012)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

STT Họ và tên
1 GS.TSKH Bành Tiến Long
2 GS.TSKH Nguyễn Xuân Phúc
3 PGS.TSKH Nguyễn Bích Đạt
4 TS. Đỗ Hữu Hào
5 PGS.TS Nguyễn Đăng Vang
6 PGS.TS Nguyễn Quốc Thông
7 PGS.TS KH Vũ Minh Giang
8 GS.TSKH Nguyễn Thu Vân
9 PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm
10 PGS.TS Trần Hữu Viên
11 PGS.TS Trương Hữu Chí
12 PGS.TS Bùi Bá Bổng
13 GS.TS Nguyễn Đăng Thành
14 TS. Trương Quang Khánh
15 TSKH. Phùng Đình Thực
16 GS.TS Nguyễn Trọng Giảng
17 TS. Nguyễn Quân
18 PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn
19 PGS.TS Kiều Đình Thụ
20 GS.TS Dương Thị Bình Minh
21 GS.TS Trần Đại Quang
22 PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
23 GS.TSKH Bùi Văn Ga
24 TS. Nguyễn Minh Hồng
25 PGS.TSKH Đặng Mậu Chiến
26 TS. Nguyễn Xuân Cường
27 PGS.TS Phan Thanh Bình
28 TS. Trần Văn HiếuII. DANH SÁCH 06 CHUYÊN GIA CAO CẤP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH 
KH&CN QUỐC GIA (2009-2012)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐCS ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia)

STT Họ và tên
1 PGS.TS Chu Tuấn Nhạ
2 GS.TSKH Vũ Đình Cự
3 GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
4 GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng
5 GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân
6 GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh
 
 
 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
73
5799
818214
14