(19/01/2013)

Nhận lời mời của ông Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Ông Chintay Shih, Giáo sư Đại học Thanh Hoa, Đài Loan, nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp, Đài Loan (giai đoạn 1994-2003) đã sang làm việc và tham gia Hội thảo tại Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia từ ngày 16/1/2013 đến 18/1/2013.

 

Chin-Tay, Shih (史欽泰)

18

Với mục đích trao đổi kinh nghiệm về việc hoạch định chính sách khoa học công nghệ và việc tổ chức, triển khai thành công Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI), Đài Loan. Chủ tịch Hoàng Văn Phong cùng một số ủy viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo các Vụ, Viện, Cục của Bộ Khoa học và Công nghệ đã có một số buổi làm việc với GS. Chintay Shih về một số vấn đề như: Mô hình tự chủ của các tổ chức nghiên cứu khoa học; Cơ chế tài chính cho việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; Hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ; Liên kết đào tạo cán bộ quản lý khoa học, quản trị công nghệ;…

19

Chủ tịch Hội đồng Chính sách GS.Hoàng Văn Phong làm việc với GS.Chintay Shih

GS. Chintay Shih đã có trao đổi khá chi tiết, rõ nét về Chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới ở Đài loan; Đồng thời GS cũng đã trình bày quá trình hình thành, phát triển ITRI từ năm 1973 đến nay và một số bài học kinh nghiệm của mô hình này.

Thông qua các buổi làm việc với GS. Chintay Shih, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà hoạch định Chính sách của Việt Nam đã trao đổi kinh nghiệm, rút ra bài học để có thể vận dụng vào các Viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, hoạch định chính sách cũng như trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch Hoàng Văn Phong cùng với GS.Chintay Shih đã đề xuất một số vấn đề hợp tác trong thời gian tới.

Văn phòng Hội đồng

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
148
5874
818289
16