(07/05/2016)

Theo Nghị định 20/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/5/2016), những thông tin sau sẽ được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính:

- Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính:

+ Cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số chứng minh Công an nhân dân hoặc số chứng minh quân nhân hoặc số hộ chiếu (nếu có); giới tính.

+ Tổ chức: Tên tổ chức; địa chỉ trụ sở; mã số (đối với doanh nghiệp) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số Giấy phép thành lập/số Đăng ký hoạt động (đối với tổ chức); họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức.

- Thông tin về việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

- Thông tin về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Thông tin về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình./.

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
79
79
798813
22