(19/08/2015)

Thực hiện công tác thường niên, ngày 19 tháng 8 năm 2015, Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (Hội đồng Chính sách) đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2016. 

 

Nội dung chính của phiên họp của Hội đồng là thảo luận về “Hội nhập Quốc tế - Cơ hội và thách thức. Vai trò và sứ mệnh của khoa học và công nghệ trong quá trình hội nhập” Tham dự phiên họp có các Ủy viên và Chuyên gia cao cấp của Hội đồng Chính sách. Về phía khách mời có sự tham dự của đồng chí Vũ Khoan, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các đồng chí đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện của Bộ KH&CN và một số nhà khoa học, các nhà quản lý, Ban tuyên giáo và các chuyên gia trong lĩnh vực KH&CN.  

Hoàng Văn Phong, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về khoa học và công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia phát biểu khai mạc và chủ trì Phiên họp.

Chủ tịch Hoàng Văn Phong phát biểu khai mạc phiên họp

Các đại biểu tham dự phiên họp đã nghe các báo cáo và tập trung thảo luận các vấn đề về hội nhập kinh tế, cơ hội và thách thức cũng như đóng góp ý kiến về vai trò và sứ mệnh của khoa học và công nghệ đối quá trình hội nhập quốc tế. Từ khi tiến hành đổi mới năm 1986, chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hay chương trình hội nhập quốc tế là hai mục tiêu xuyên suốt nhiều thập kỷ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.  Các phát biểu tập trung vào vấn đề hợp tác quốc tế và thực trạng hội nhập hiện nay, quá trình nhận thức và chủ trương hội nhập. Trong lịch sử, chính phủ đã có chủ trương về hội nhập rất sớm từ sau khi đổi mới vào năm 1986 và dần dần thay đổi quan điểm về hội nhập. Đến đại hội Đảng lần thứ 8, thì vấn đề hội nhập mới đưa vào chương trình hành động. Bản chất của hội nhập và hợp tác và đấu tranh, hội nhập phải giữ được bản sắc dân tộc, giữ vững được quốc phòng an ninh. Về vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN) trong vấn đề hội nhập, nếu hàm lượng khoa học trong các sản phẩm yếu thì sức cạnh tranh kém và rất khó khăn trong việc hội nhập. Do đó, hiện nay cần phải biết chọn lựa các sản phẩm để tham gia hội nhập, ví dụ như các sản phẩm nông nghiệp.

Đồng chí Vũ Khoan- Nguyên phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự và các ủy viên Hội đồng đã nghe đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu tham luận về lịch sử và tình hình hội nhập của Việt Nam - vai trò của KH&CN trong vấn đề hội nhập. Bài tham luận đề cập về lịch sử phát triển của vấn đề hội nhập, từ đại hội Đảng 6, 7 và 8 mới đẩy mạnh chương trình hội nhập trên nhiều phương diện và vùng, lãnh thổ, quốc gia. Tham gia vào quá trình hội nhập, chúng ta phải cam kết thực hiện nhiều thay đổi từ giảm thuế, tự di hoá, thuận lợi hoá, xoá bỏ phi thuế quan và mở cửa thị trường. Trong những năm qua, chúng ta đã đạt được nhiều những thành tựu trong vấn đề hội nhập như thị trường mở rộng, các doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là vấn đề thông thương với nước ngoài, sức xuất khẩu lao động tăng, tạo nhiều công ăn việc làm. Tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều khó khăn như doanh nghiệp chưa được trang bị hành trang khi tham gia quá trình hội nhập, vấn đề quản lý nền kinh tế thị trường hội nhập với luật chơi của thế giới… Về vai trò của KH&CN, nguyên Phó thủ tướng thảo luận, vị trí của khoa học kinh tế là rất quan trọng, phải có dự báo kinh tế, đặc biệt với sự biến động của kinh tế thế giới. Cần phải tăng cường sức cạnh tranh thông qua tăng hàm lượng khoa học của hàng hoá, cần tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp. Đồng chí Vũ Khoan nhấn mạnh tăng cường đầu tư vào nghiên cứu khoa học là vấn đề cấp thiết hàng đầu và đặc biệt phải có quỹ đầu tư mạo hiểm cho các nghiên cứu khoa học. Mặt khác, đồng chí đưa ra gợi ý, có nên chăng chuyển hướng CNH sang hướng CNH dựa trên nền tảng nông nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Quân phát biểu tham luận  tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ phát biểu về vấn đề hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bộ trưởng cho biết KH&CN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần thiết lập vị thế mới của Việt Nam và được xác định là một động lực thúc đẩy các hoạt động KH&CN nước ta. Nhằm khai thác có hiệu quả thành tựu KH&CN của thế giới, thu hút nguồn lực và công nghệ nước ngoài để nâng cao và phát triển trình độ KH&CN trong nước,  cần đẩy mạnh hội nhập sâu và rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong quá trình chuẩn bị hội nhập quốc tế về KH&CN, các vấn đề nhập khẩu công nghệ, mua phát minh sáng chế, thuê chuyên gia nước ngoài đã được triển khai. Bài tham luận cũng đã đề cập đến sự thay đổi trong các hợp tác nghiên cứu chung với đối tác nước ngoài từ chỗ cho nhận thì nay chúng ta đã có thể chủ động hơn khi chúng ta vượt qua ngưỡng của một quốc gia có thu nhập trung bình. Trong các đàm phán quốc tế thì trước đây hay bị áp đặt, nhưng nay chúng ta có thể đàm phán thành công những gì ta muốn, điều này cho thấy vị thế quốc tế của Việt Nam đã thay đổi. Các nghiên cứu chung dưới dạng nghị đinh thư cũng  đã được tổ chức hiệu quả. Bộ trưởng cũng đã chia sẻ về quá trình cùng tham gia với phái đoàn của Chính phủ đàm phán về Hiệp đinh thương mại tự do liên minh Châu âu FTAs và Hiệp đinh đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.

Nguyễn Ngọc Trân - chuyên gia cao cấp của Hội đồng phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp các đại biểu thảo luận về tình hình quốc tế đang có sự xoay chuyển mạnh mẽ, do đó các vấn đề hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế cũng phải có sự thay đổi thích hợp, khoa học chính trị và khoa học xã hội Việt Nam cũng cần có sự thay đổi. Trong vấn đề hội nhập phải lấy KH&CN làm nòng cốt, gắn khoa học với hợp tác quốc tế, phải đặt mình vào bối cảnh toàn cầu hoá, xoá nhoà các danh giới. Để thực hiện tốt các vấn đề trên phải chuẩn bị tốt về Chiến lược, Chính sách, Cơ chế, Công nghệ và Con người.

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
91
5817
818232
20