(25/04/2015)

Thực hiện công tác thường niên, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2015, tại Hà Nội, Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Hội đồng Chính sách) đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2016.

Nội dung chính của phiên họp của Hội đồng là thảo luận về “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam – Vai trò và đóng góp của khoa học và công nghệ”. Tham dự phiên họp có các Ủy viên và Chuyên gia cao cấp của Hội đồng Chính sách. Về phía khách mời có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các đồng chí đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện của Bộ KH&CN và một số nhà khoa học, các nhà quản lý, Ban tuyên giáo và các chuyên gia trong lĩnh vực KH&CN.

GS. Hoàng Văn Phong, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về khoa học và công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia phát biểu khai mạc và chủ trì Phiên họp.

Chủ tịch Hoàng Văn Phong phát biểu khai mạc phiên họp

Các đại biểu tham dự phiên họp đã nghe các báo cáo và tập trung thảo luận về kết quả thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong 25 năm vừa qua, tức là từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII trong cương lĩnh chiến lược công nghiệp hóa nền kinh tế đất nước đến năm 2020 với 3 chủ thuyết lớn: Mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN; tận dụng thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới để đạt chất lượng và tốc độ cao (trước đây thường nói là đi tắt đón đầu); Chủ động và tích cực hội nhập để khai thác nguồn lực cho sự phát triển đất nước. Các đại biểu đã thảo luận về tiến trình công nghiệp hóa nền kinh tế Việt Nam trong các giai đoạn đã qua và kết quả đạt được là đưa nước ta từ một quốc gia có thu nhập thấp thành quốc gia có thu nhập trung bình của thế giới. Tuy nhiên để có thể trở thành một nước công nghiệp phát triển trong vòng 25-30 năm tới thì phải kiên trì mục tiêu tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế khả dĩ tận dụng được hai nhân tố phát triển mang tính thời đại: toàn cầu hóa và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ. Về bối cảnh quốc tế mới và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập, thế giới đang trong một thời kỳ biến động nhanh chóng và phức tạp, tuy nhiên cũng đem lại cho nước ta nhiều cơ hội và đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức không mới trong quá trình hội nhập.

Bộ trưởng Nguyễn Quân phát biểu tham luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự và các ủy viên Hội đồng đã nghe đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ phát biểu tham luận về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước: những thành tựu và hạn chế. Bài tham luận đã khái quát các tiêu chí của một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại như công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa, công nghiệp hóa, trong đó khoa học và công nghệ giữ vai trò quan trọng nhằm mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa hiện đại hóa theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế.

Các đại biểu đã thảo luận về các chủ trương, quan điểm của Đảng và cơ chế chính sách của Nhà nước đối với phát triển KH&CN phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như những đóng góp của KH&CN trực tiếp cho sự nghiệp này. Các đóng góp như phát triển cơ cấu hạ tầng KH&CN, nguồn lực tài chính cho phát triển KH&CN, phát triển các hệ thống KH&CN, phát triển nguồn nhân lực KH&CN, phát triển hạ tầng các khu công nghệ cao, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tăng cường hạ tầng thông tin, truyền thông KH&CN… Tuy nhiên bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến về sự bất cập trong chính sách phát triển kinh tế nói chung và chính sách phát triển KH&CN nói riêng, sự phát triển KH&CN còn gặp nhiều trở ngại và khó khăn, việc đưa ra chính sách thì rất đúng, nhưng gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, gây khó khăn cho các nhà khoa học và các chủ doanh nghiệp.

GS. Nguyễn Ngọc Trân, chuyên gia cao cấp của Hội đồng phát biểu tại phiên họp

Hầu hết các ý kiến của các đại biểu cho rằng, bên cạnh những khó khăn trong suốt một chặng đường dài trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, thì đất nước ta cũng đã đạt được những thành công đáng ghi nhận, điều thuận lợi là chúng ta là nước tiến sau, có thể học hỏi gạn lọc, tuy nhiên chậm không phải lúc nào cũng có lợi vì như vậy sẽ chậm thu hút đầu tư nước ngoài, dẫn tới sự chuyển mình chậm chạp hơn. Nếu khoa học muốn khẳng định sự sống còn của mình thì phải chủ động trong công tác nghiên cứu, tìm kiếm sang chế, khai thác và giải mã công nghệ… phục vụ chuỗi phát triển kinh tế đất nước thông qua sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước ./.

Văn phòng Hội đồng Chính sách