(04/02/2012)

Ông Hoàng Văn Phong được bổ nhiệm làm Phái viên tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia 

 Hội đồng chính sách KHCN quốc gia là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về chínhsách, cơ chế quản lý, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển KH&CN, đồng thời chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề này.

Ngày 03/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 130/QĐ-TTg v/v bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phong giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trước khi ông Hoàng Văn Phong được bổ nhiệm vị trí này (Chủ tịch Hội đồng Chính sách nhiệm kỳ 2012-2016), ông Đỗ Trung Tá - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về Công nghệ thông tin giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2009-2012./.

 

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
405
17141
699449
9