(14/06/2014)

Ngày 14/06/2014, lãnh đạo Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới về chính sách đầu tư phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam và việc triển khai thực hiện dự án "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ"(FIRST) do ngân hàng Thế giới tài trợ.

Hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quan tâm:

  • Vai trò của Dự án FIRST đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung đặc biệt là sự phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.
  • Những khó khăn và thách thức trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.
  • Cách thức triển khai và thực hiện dự án để đạt hiệu quả tốt nhất
  • Tăng cường khả năng nhận thức của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý của các bộ ngành, doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo thông qua phát triển khoa học và công nghệ.
Đồng chí Hoàng Văn Phong đánh giá cao về sự tài trợ của Ngân hàng thế giới thông qua Dự án FIRST. Thông qua dự án sẽ tạo động lực cho sự phát triển khoa học và công nghệ, tạo cơ hội để phát triển các mô hình về đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đặc biệt tạo ra sự đổi mới về tư duy, năng lực cho các nhà khoa  học, nhà quản lý các cấp về phát triển khoa học và công nghệ.
 
Ông Sinhas D. đã đánh giá cao sự ủng hộ của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt là Chủ tịch hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia ông Hoàng Văn Phong, người có ý tưởng hình thành Dự án FIRST và luôn hỗ trợ để Dự án được phê duyệt và triển khai thực hiện.
 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
44
14094
715248
10