(31/10/2013)

Trong khuôn khổ kế hoạch công tác năm 2013 nhằm triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đoàn công tác của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức đợt khảo sát làm việc với các đơn vị khoa học và công nghệ  tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 đến 31 tháng 10 năm 2013.


06'

Thành phần đoàn công tác gồm có một số Ủy viên, Chuyên gia cao cấp của Hội đồng Chính sách, Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và cán bộ Văn phòng Hội đồng, do Đồng chí Hoàng Văn Phong, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Trung tâm Dịch vụ Phân Tích Thí nghiệm TPHCM, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện cây ăn quả miền Nam, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Ban quản lý Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh.

06''

Tại buổi làm việc với các đơn vị, Đoàn công tác đã nghe các báo cáo và trao đổi về một số nội dung cụ thể sau: Hoạt động nghiên cứu KH&CN và những đóng góp vào sự phát triển KT-XH của Thành phố; Định hướng phát triển KH&CN của Thành phố; Hoạt động ứng dụng công nghệ và chuyển giao công nghệ vào sản xuất kinh doanh tại Thành phố; Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển và kế hoạch chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn2011-2015 (tầm nhìn tới 2020) của ĐHQG HCM; Hoạt động Chuyển giao công nghệ và hoạt động của các trung tâm theo Nghị định 115; Tác động của cơ chế, chính sách tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Mô hình hoạt động của Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh; Những bất cập khó khăn và kiến nghị, đề xuất về cơ chế và chính sách phát triển KH&CN của Thành phố cũng như các đơn vị khoa học và công nghệ tại Tp. Hồ Chí Minh; …

Trên cơ sở các nội dung làm việc và kết quả thu được của đợt khảo sát, Hội đồng Chính sách sẽ tổng hợp và có báo cáo tham mưu tư vấn với Thủ tướng Chính phủ để có các chỉ đạo kịp thời và có chính sách phù hợp cho phát triển khoa học và công nghệ nói chung của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
36
14086
715240
9