(26/08/2013)

Nhằm triển khai Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức đợt khảo sát thực tế tại một số đơn vị nghiên cứu, triển khai và ứng dụng khoa học và công nghệ đóng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng từ ngày 18 đến 23 tháng 8 năm 2013.

Thành phần đoàn công tác gồm có một số Ủy viên của Hội đồng Chính sách, Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và cán bộ Văn phòng Hội đồng, do Đồng chí Hoàng Văn Phong, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia làm trưởng đoàn.

08'

Đoàn công tác đã làm việc với Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng; Ban quản lý khu Công nghệ cao Đà Nẵng và một số doanh nghiệp  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

08''

Tại buổi làm việc với các đơn vị của Thành phố, Đoàn công tác đã nghe các báo cáo và trao đổi về một số nội dung cụ thể sau: Hoạt động nghiên cứu KH&CN và những đóng góp vào sự phát triển KT- XH của Thành phố; Định hướng phát triển KH&CN của Thành phố; Hoạt động ứng dụng công nghệ và chuyển giao công nghệ vào sản xuất kinh doanh tại Thành phố; Thực trạng đầu tư, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Thành phố; Hoạt động liên kết giữa Đại học Đà Nẵng với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà KH&CN trong và ngoài nước; Hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Đại học Đà Nẵng; Tác động của cơ chế, chính sách tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ - chức khoa học và công nghệ công lập; Mô hình hoạt động của Khu Công nghệ thông tin tập trung tại Đà Nẵng, cơ chế, chính sách liên quan; Nhân lực, hạ tầng cho ngành công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm; Hoạt động chuyển giao và tiếp nhận công nghệ từ nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; Những bất cập khó khăn và kiến nghị, đề xuất về chính sách phát triển KH&CN của Thành phố; …

Trên cơ sở các nội dung làm việc và kết quả thu được của đợt khảo sát, Hội đồng Chính sách sẽ tổng hợp và có báo cáo tham mưu tư vấn với Thủ tướng Chính phủ về các kiến nghị, đề xuất liên quan để chỉ đạo kịp thời và có các chính sách phù hợp phát triển khoa học và công nghệ nói chung và của Thành phố Đà nẵng nói riêng.

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
109
7129
753198
10