(23/07/2014)

Thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ 2012-2016, ngày 23/7/2014 Đoàn công tác của Hội đồng do Đồng chí Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng và một số thành viên Hội đồng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác đã được nghe Đồng chí Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế xã hội và hoạt động khoa học và công nghệ của Tỉnh. Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của Tỉnh: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2013 đạt 5.448 tỷ đồng tăng 51% kế hoạch Trung ương giao. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.138 tỷ đồng tăng 13% kế hoạch Trung ương giao. Kế hoạch 2014, GDP tăng 23%, thu ngân sách 7.150 tỷ đồng.

Về hoạt động khoa học và công nghệ của Tỉnh: các hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Giai đoạn 2004 – 2014 đã có 173 đề tài dự án khoa học và công nghệ được triển khai, trong đó có 20 đề tài, dự án cấp nhà nước với kinh phí hơn 26,2 tỷ đồng; 153 đề tài, dự án cấp tỉnh với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng. Các đề tài, dự án đã bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, trong đó tập trung đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất kinh doanh và các hỗ trợ khác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Giai đoạn 2004 – 2014, Tỉnh đã có nhiều chính sách khoa học và công nghệ khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư đổi mới công nghệ. Ngoài ra Tỉnh đã có các chính sách thu hút nhân tài, nâng cấp cơ sở vật chất cho phát triển khoa học và công nghệ,.v.v..

Chủ tịch Hội đồng Chính sách Hoàng Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc

Định hướng trong thời gian tới, Tỉnh tập trung đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ. Tập trung chỉ đạo một số mũi nhọn về phát triển công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ công nghệ trong bảo quản, chế biến các sản phẩm. Chú trọng hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của Tỉnh như lúa, lạc, rau quả, nấm, lợn, tôm, bò, hươu. Đẩy mạnh hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh; xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; phát triển mạnh mẽ dịch vụ khoa học và công nghệ.

Tại buổi làm việc Đoàn công tác của Hội đồng và Lãnh đạo đạo Tỉnh đã trao đổi và thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu và chính sách phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt là một số đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh về: Chính sách đầu tư, cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ, việc trích lập quỹ khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp; Định mức xây dựng phân bổ ngân sách dự toán kinh phí trong các đề tài, dự án khoa học và công nghệ; Việc triển khai đề án “Nâng cao năng lực của đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập”; Tỉnh đề xuất kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ từ Ngân sách Trung ương, hàng năm cần ghi định mức cụ thể cho các dự án phát triển; Hướng dẫn Tỉnh tiếp cận các chương trình, quỹ đổi mới công nghệ quốc gia,.v.v..

Đồng chí Hoàng Văn Phong và các thành viên của Đoàn công tác đã đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là những đóng góp về khoa học và công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng Chính sách sẽ hợp tác với Tỉnh để đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
265
8345
724348
3