(19/09/2014)

Triển khai Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, ngày 19 tháng 9 năm 2014 tại Hà Nội, Văn phòng Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp”.

 

Đồng chí Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia và Đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã Chủ trì và điều hành Hội thảo. Tham gia Hội thảo, gồm có một số Ủy viên và Chuyên gia cao cấp của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia và các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ NN và PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Tổng Cục thống kê, đại diện một số Sở Khoa học và Công nghệ, Viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp có liên quan.

IMG_6333nho

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe và thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác điều tra, thống kê, phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ của các nước trong khu vực và trên thế giới; Kinh nghiệm xây dựng các chỉ tiêu và đánh giá hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp từ một số dự án hợp tác với nước ngoài; hoạt động điều tra, thống kê đánh giá cũng như thực trạng về đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp ở Việt Nam, từ đó có thể đề xuất phương án tiếp cận nhằm xây dựng phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ và tính toán tốc độ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp hiện nay.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi và làm rõ một số khái niệm như “tốc độ đổi mới công nghệ”, “sẵn sàng công nghệ” “đổi mới công nghệ là đổi mới cho một sản phẩm cụ thể hay cho toàn bộ doanh nghiệp”,.. Hội thảo cũng là cơ hội để các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà thống kê, cũng như các doanh nghiệp của Việt Nam có cái nhìn tổng quát hơn về các phương án điều tra, thống kê, đánh giá và tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, qua đó có thể phân rõ trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong và ngoài bộ để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong công tác này.

Hội thảo là sự kiện bước đầu nhằm định hướng xây dựng phương pháp đánh giá, tính toán tốc độ đổi mới công nghệ và xác định phương án triển khai hoạt động điểu tra, thống kê, đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, từ đó các nhà khoa học có cơ sở khoa học cũng như phương pháp luận để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cũng như đề xuất các cơ chế hỗ trợ cần thiết trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020. Các nội dung được thảo luận tại Hội thảo là một trong các nhiệm vụ trong chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia và cũng là một trong số chuỗi các công việc cần thiết trong việc xây dựng bản đồ công nghệ, xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ quốc gia.

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
62
5788
818203
7