(07/09/2015)

Bắt đầu từ năm 2013, TP. Hồ Chí Minh (địa phương đầu tiên) sẽ áp dụng phương thức đặt hàng sản phẩm,giúp nhà khoa học tập trung vào nghiên cứu, không phải bận tâm về cơ chế tài chính như trước đây nữa.

 

Áp dụng phương thức đặt hàng

Thông tư 44 liên bộ Bộ KH-CN và Bộ Tài chính (44/2007/TTLT/BTC-BKHCN, ngày 7/5/2007) quy định một chuyên đề thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tối đa 12 triệu đồng, ngành kỹ thuật 30 triệu đồng. Con số nhỏ lẻ và cứng nhắc này dẫn đến tình trạng để có đủ tiền nghiên cứu buộc phải “lách” khi đăng ký bằng cách chẻ nhỏ đề tài. Nghiên cứu khoa học được áp dụng theo định mức, giống như việc xây nhà, phát cho bao nhiêu xi măng, sắt, cát, gạch… Những điểm bất hợp lý đó, khiến các nhà khoa học phải “nói dối”. Quy định tưởng chừng chặt chẽ trên đang là rào cản phát triển KH-CN.

Để tháo gỡ bất cập, bắt đầu từ năm 2013, TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng phương thức đặt hàng trong nghiên cứu khoa học. Khi nhà nước đặt hàng, nhà khoa học chỉ cần nộp sản phẩm cam kết và hóa đơn theo kinh phí được duyệt. Nhà khoa học không cần phải “vẽ” chuyên đề, giải thích việc mua vật tư thiết bị, chi tiêu thế nào… Cụ thể, sau khi đề tài nghiên cứu được thông qua, Sở KH-CN thành phố sẽ ký thêm một hợp đồng đặt hàng nghiên cứu phát triển KH-CN với chủ nhiệm đề tài và tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của nhà khoa học chứ không nhất thiết ở kho bạc. Nhà khoa học được toàn quyền chi tiêu cho công việc nghiên cứu.

“Phương thức này đã “cởi trói” cho công tác nghiên cứu khoa học. Để quy định được áp dụng vào thực tiễn, Sở KH-CN TP. Hồ Chí Minh phải nhiều năm theo đuổi”, ông Phan Minh Tân – Giám đốc Sở - cho biết.

Nhiều người lo ngại, việc áp dụng cơ chế đặt hàng trong nghiên cứu này của thành phố có thể sẽ “vượt rào” so với các quy định hiện nay. Tuy nhiên, ông Phan Minh Tân khẳng định, việc hợp đồng đặt hàng nghiên cứu khoa học  không trái với quy định, chỉ do trước nay chưa nghiên cứu kỹ và biết cách vận dụng.

Quản chặt sản phẩm giao nộp

Theo ông Tân, việc xét duyệt, tiến độ đề tài, hội đồng nghiệm thu sẽ có những điểm “dễ thở” hơn, nhưng còn một số điểm cần phải rõ ràng, minh bạch. Cụ thể: Nhà khoa học khi làm đề cương không cần quan tâm đến chuyên đề như trước đây, nhưng mô tả sản phẩm nộp phải rõ ràng. Cũng từ năm 2013, Sở KH-CN sẽ áp dụng phần mềm quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học. Theo đó, mỗi tháng, chủ nhiệm đề tài phải gửi một thông báo (không phải là báo cáo khoa học) đã làm được những gì, làm đến đâu. Tháng nào không nộp thông báo sẽ bị cảnh báo; 3 tháng liền không thông báo, Sở sẽ dừng đề tài, đòi lại tiền.

Trong quá trình nghiên cứu, nhà khoa học có thể kiến nghị hội đồng khoa học thay đổi cho phù hợp. Nghiên cứu không thành công cũng chấp nhận, nhưng phải giải trình rõ trên cơ sở khoa học, bởi trong nghiên cứu khoa học, thất bại là chuyện khó tránh khỏi.

Trước đây, nhà khoa học quá bận tâm vào giải thích chi tiêu, không còn thời gian làm khoa học, giờ tài chính được tháo gỡ, yêu cầu khoa học sẽ chặt hơn. Hội đồng nghiệm thu sẽ làm việc nghiêm hơn; hạn chế thời hạn theo hợp đồng đăng ký. Như vậy, thay vì quản chặt đầu vào sẽ quản chặt sản phẩm giao nộp./.

(Nguồn: Báo Công Thương, số 10, 23/01/2013, tr. 15)