(07/09/2015)

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, việc có rất ít doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho hoạt động đổi mới công nghệ đang là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thị trường khoa học và công nghệ chậm phát triển, tốc độ đổi mới công nghệ và trình độ công nghệ trong các ngành, các lĩnh vực chưa được cải thiện.

Trước tình hình trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xác định doanh nghiệp là trung tâm đổi mới công nghệ và có những giải pháp mạnh để các doanh nghiệp tập trung đầu tư cho đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Bộ đã đề xuất đưa vào Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI quan điểm buộc các doanh nghiệp nhà nước phải trích một tỷ lệ tối thiểu thu nhập thu nhập tính thuế hàng năm để thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; khuyến khích thực hiện đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Bộ phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, riêng đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước có thể trích một phần thu nhập tính thuế hàng năm để thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp hoặc đóng góp cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của địa phương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bên cạnh đó, Bộ cũng xúc tiến chuẩn bị các điều kiện pháp lý, tài chính và nhân lực để vận hành Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia nhằm đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Bộ phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng chính sách khuyến khích tư nhân thành lập hoặc liên kết với nhà nước thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao. Bộ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính xây dựng quy định hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh vốn vay từ các ngân hàng, các quỹ và các tổ chức tín dụng…

Trong thời gian tới, Bộ phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức tổng kết các điển hình doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hiệu quả, có sức cạnh tranh trên cơ sở phát huy nhân lực chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh và quản lý. Đây là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện mô hình tăng trưởng mới qua hoạt động của doanh nghiệp, sự hỗ trợ của nhà nước về nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ.

Năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm, trao đổi công nghệ, chuyên gia công nghệ, đẩy mạnh hoạt động kết nối cùng cầu công nghệ. Bước đầu đã hình thành một số mô hình gắn kết tốt giữa viện, trường với doanh nghiệp để thực hiện hoạt động thiết kế, chế tạo và sản xuất thử nghiệm; liên kết các đơn vị nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử và mạng lưới chuyên gia công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư đổi mới, hoàn thiện công nghệ. Các doanh nghiệp được hỗ trợ hiệu quả là Tổng Công ty cơ điện, xây dựng nông nghiệp và thủy lợi, Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương, công ty cổ phần khoáng sản Khánh Hòa, Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp.…/. 

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
71
6349
752418
45