(08/04/2014)

Cải cách thể chế ở Việt Nam đã trở nên rất cấp bách và không thể trì hoãn khi kinh tế và xã hội đã rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Nếu không cải cách thể chế, Việt Nam sẽ không tận dụng được tiến bộ khoa học-công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình với mức thu nhập rất thấp. Thể chế là nguồn gốc dẫn đến quốc gia này phồn thịnh và quốc gia khác nghèo khổ.

(27/02/2014)

Ngày 27/2/2014 tại Bắc Giang, Văn phòng Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp”.

(31/10/2013)

Trong khuôn khổ kế hoạch công tác năm 2013 nhằm triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đoàn công tác của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức đợt khảo sát làm việc với các đơn vị khoa học và công nghệ  tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 đến 31 tháng 10 năm 2013.

(26/08/2013)

Nhằm triển khai Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức đợt khảo sát thực tế tại một số đơn vị nghiên cứu, triển khai và ứng dụng khoa học và công nghệ đóng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng từ ngày 18 đến 23 tháng 8 năm 2013.

(20/08/2013)

Ngày 20 tháng 8 năm 2013, tại Thành Phố Đà Nẵng, Văn phòng Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hoạt động đổi mới công nghệ  trong các  doanh nghiệp”  nhằm nắm bắt, tìm hiểu và đề xuất chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp.

(06/03/2013)

Ngày 6/3/2013, Đoàn công tác của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia do đồng chí Hoàng Văn Phong, Phái viên Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Lãnh đạo trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) Hà Nội về công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ và định hướng phát triển của Nhà trường. Tham gia đoàn công tác gồm có một số ủy viên, chuyên gia cao cấp của Hội đồng và Lãnh đạo một số đơn vị Khoa học công nghệ.

(17/01/2013)

Ngày 17 tháng 01 năm 2013 tại Hà Nội, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức Hội thảo Khoa học: Vai trò của một Viện nghiên cứu công nghệ trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh nghiệm của Đài loan với Viện Công nghệ Công nghiệp (ITRI).
 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
153
5879
818294
14